Wicepremier Waldemar Pawlak podkreślił, że propozycje zawarte w ustawie o emeryturach pomostowych mają charakter "pozytywnej oferty", korzystnej zarówno dla pracodawcy jak i pracobiorcy. - Motywacją do utrzymania aktywności zawodowej może być m.in. wyższe wynagrodzenie, które osoby w wieku przedemerytalnym mogą otrzymać dzięki niższym kosztom - dodał. Zdaniem wicepremiera skorzystają na tym również przedsiębiorcy, którzy dzięki temu pozyskają pracowników z doświadczeniem i potrzebnymi kwalifikacjami.

Przewodniczący Komisji Waldemar Pawlak zwrócił także uwagę, że na odbywającym się tego samego dnia Prezydium Komisji przedyskutowano kwestię kształtowania wynagrodzeń zarządów przedsiębiorstw państwowych w kontekście kształtowania wynagrodzeń pracowników. - Proponujemy odejście od mechanizmu wskaźnikowego. Pensje pracowników powinny być oparte na rzeczywistych uwarunkowaniach ekonomicznych spółek - powiedział. - Zrobimy wszystko, aby od nowego roku weszła w życie nowa ustawa o kształtowaniu tych wynagrodzeń. Wpływ na nie powinny mieć przede wszystkim wydajność pracy, inflacja i sytuacja przedsiębiorstwa - dodał wicepremier.

Z kolei wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska przedstawiła członkom Komisji wskaźniki makroekonomiczne, które będą podstawą do prac nad projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. - W 2009 r. prognozujemy, że PKB wzrośnie w ujęciu realnym o ok. 5 proc., a średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie ok. 2,9 proc. - zreferowała wiceminister finansów.

Ministerstwo Gospodarki

W trakcie posiedzenia Komisja Trójstronna przyjęła też uchwałę w sprawie trybu negocjacji wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Ustaliła, że strona rządowa przygotuje projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w której określony zostanie termin uzgadniania wzrostu wskaźnika. Zgodnie z uchwałą negocjacje będą się rozpoczynać po 10 maja każdego roku, tj. po dacie przedstawienia przez stronę rządową prognoz makroekonomicznych, w tym dotyczących inflacji.

Uchwała nr 32 Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie trybu negocjacji wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent (.pdf)

Oficjalne źródło: Ministerstwo Gospodarki