W swoim wpisie działacz zarzucał nieprawidłowości jednej z firm konsultingowych działających w obszarze ochrony środowiska.
Orzekający w pierwszej instancji Sąd Rejonowy w Białymstoku wyrokiem z 14 października 2014 roku, (sygn. akt XV K 346/14) orzekł, że działacz zawarł w swoich wpisach nieprawdziwe zarzuty wobec spółki polegające na „fałszowaniu dokumentacji, udziale w aferach korupcyjnych, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach oraz oszustwach na rzecz inwestorów”. Poza karą pozbawienia wolności sąd nakazał również podanie wyroku do publicznej wiadomości „w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej” oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego oskarżycielowi prywatnemu w wysokości 3.100 zł.
Oskarżony wniósł apelację od tego wyroku. W postepowaniu przed Sądem Okręgowym opinię przyjaciela sądu złożyła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. W opinii HFPC uwagę skoncentrowała przede wszystkim na zagadnieniu proporcjonalności sankcji karnych orzeczonych wobec oskarżonego przez sąd pierwszej instancji; oraz zagadnienie ciężaru dowodu w sprawach o zniesławienie.
Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku (sygn. akt VIII Ka 13/15) oddalił apelację, a tym samym wyrok Sądu Rejonowego stał się prawomocny. Skazany społecznik zapowiada złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.Jerzy Skorupka
 
O sprawiedliwości procesu karnego>>>