Przyszli komornicy mają za mało czasu na opracowanie tematów na egzaminie pisemnym - uznał resort sprawiedliwości. To wynik skarg, które wpływały do ministerstwa. Wskazywano w nich, że sześć godzin nie wystarczy na opracowanie dwóch skomplikowanych zadań pisemnych. Podkreślano także, że kandydaci na radców i adwokatów na opracowanie dwóch zadań mają 480 min. (czwarta i piąta część egzaminu radcowskiego). Z tego powodu rozporządzenie wydłuży czas trwania pisemnej części egzaminu komorniczego do 8 godzin.