Resort sprawiedliwości uznał, że kandydaci na komorników mają za mało czasu na zadania pisemne. To wynik skarg, które wpływały do ministerstwa. Wskazywano w nich, że sześć godzin nie wystarczy na opracowanie dwóch skomplikowanych zadań pisemnych. Podkreślano także, że kandydaci na radców i adwokatów na opracowanie dwóch zadań mają 480 min. (czwarta i piąta część egzaminu radcowskiego). Z tego powodu rozporządzenie z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu powoływania i działania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. poz. 301) wydłuża czas trwania pisemnej części egzaminu komorniczego do 8 godzin.