ECOFIN zajmie się podatkiem od transakcji finansowych

Zgodnie z informacją resortu finansów, na dzisiejszym spotkaniu Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) z udziałem ministrów finansów państw UE zostanie przyjęta decyzja upoważniająca do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych.

Chęć nawiązania takiej współpracy zgłosiło 11 państw (Belgia, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Austria, Portugalia, Słowenia i Słowacja). Ustanowienie wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych ma zapobiegać unikaniu opodatkowania oraz zakłóceniom spowodowanym indywidualnym wprowadzaniem przez państwa członkowskie przepisów podatkowych. Ma także służyć zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

W komunikacie opublikowanym na stronie MF czytamy, że ministrowie zapoznają się także z komunikatem Komisji Europejskiej dotyczącym planu działania na rzecz poprawy skuteczności zwalczania oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania. Zostały w nim przedstawione działania zmierzające do zacieśnienia współpracy administracyjnej i wspierania rozwoju polityki dobrych rządów, szersze podejście do rajów podatkowych i wyeliminowania agresywnego planowania podatkowego. Poruszone zostały także zagadnienia dotyczące przestępstw związanych z podatkami.

Ponadto na spotkaniu prezydencja irlandzka przedstawi program prac Rady ECOFIN na I półrocze 2013 r. Priorytety Irlandii skupiają się głównie wokół kwestii związanych ze zwalczaniem skutków kryzysu gospodarczego. Prezydencja będzie wspierała wdrożenie zobowiązań służących długofalowej stabilizacji i wzmocnieniu zarządzania, zapewnienie wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy oraz zapewnienie dalszego rozwoju jednolitego rynku. Kluczowymi obszarami prac prezydencji irlandzkiej będą działania na rzecz utworzenia unii bankowej i dalszej reformy usług finansowych, koordynacja działań w ramach Semestru Europejskiego, jak również kolejny etap wdrażania reformy Unii Gospodarczej i Walutowej.

Ministrowie będą rozmawiać również o wzroście gospodarczym na 2013 r. oraz dokonają podsumowania ustaleń Rady Europejskiej z grudnia 2012 r. w zakresie prac Rady ECOFIN.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 22 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 22 stycznia 2013 r.