Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin oraz podsekretarz stanu sędzia Grzegorz Wałejko uczestniczyli w środę w prezentacji systemu nagrywania rozpraw z wykorzystaniem e-protokołu. Pokaz odbył się w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
 - Wdrożenie protokołu elektronicznego to dla Ministerstwa Sprawiedliwości jeden z najważniejszych projektów. Mam nadzieję, że dzięki temu rozwiązaniu postępowania sądowe będą trwały krócej. Doświadczenia innych krajów pokazują, że nagrywanie na salach rozpraw skraca czas trwania rozpraw nawet o jedną trzecią – powiedział w trakcie spotkania Jarosław Gowin.  
Spotkanie to było także okazją do podsumowania nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego związanej z e-protokołem, której celem jest przede wszystkim przyspieszenie postępowania sądowego.
  Po pokazie rozprawy, prof. Jacek Gołaczyński - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu omówił sposób pracy nad protokołem elektronicznym oraz przedstawił dwie nowe inicjatywy wrocławskiego sądu: Portal Informacyjny i pierwszy w sądach powszechnych Portal Orzeczeń.
Podsumowując spotkanie Minister Sprawiedliwości stwierdził, że wprowadzone zmiany z pewnością przyczynią się do sprawniejszego rozpoznawania spraw sądowych.