Projekt przedłożył minister cyfryzacji. Jego autorzy uzasadniali, że informatyzacja postępowania sądowego stanowi ważne przedsięwzięcie organizacyjne dla wymiaru sprawiedliwości. Ma też m.in. przyspieszyć postępowania. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 31 maja 2019 r. 

Trwają prace nad system 

Obecnie - jak poinformowano - trwają prace nad systemem teleinformatycznym, który będzie wykorzystywany przez wszystkie sądy administracyjne w Polsce do obsługi tego postępowania. System ma umożliwić stronom i uczestnikom postępowania m.in. korzystanie z elektronicznej komunikacji z sądem w ich sprawach. 

Czytaj: E-postępowania w sądach najwcześniej w 2020 roku>>

Sądy dzięki niemu mają mieć możliwość prowadzenia akt w postaci elektronicznej, a to - jak podkreślają autorzy - ma przede wszystkim zoptymalizować efektywność pracy sędziów i pracowników sądów administracyjnych. 

 


Co w projekcie?

W przyjętym projekcie określono m.in. formę, w jakiej dokumenty sądowe mogą być utrwalane w przypadkach akt sprawy prowadzonej w postaci elektronicznej. Zmieniono także regulacje odnoszące się do wymogów formalnych pism procesowych, m.in. przez wprowadzenie wymogu podawania numeru PESEL/KRS/NIP/REGON przez strony postępowania, ich przedstawicieli lub pełnomocników procesowych.

- Wprowadzenie takiego wymogu jest niezbędne dla prawidłowego i sprawnego działania przyszłego systemu teleinformatycznego do obsługi postępowania sądowoadministracyjnego, który obejmować będzie miliony potencjalnych użytkowników. Chodzi o zapewnienie możliwości odpowiedniego zarządzania danymi dotyczącymi stron postępowania przed sądami administracyjnymi oraz ich przedstawicieli lub pełnomocników procesowych, które pozwoliłoby na jednoznaczną ich identyfikację i tym samym bezpieczne korzystanie z systemu - podkreślili autorzy zmian. 

Doprecyzowane zostały również przepisy dotyczące doręczeń, w tym doręczeń elektronicznych.

Czytaj: Będzie rewolucja w sądach. MS przygotowuje się do e-akt>>

Prezes NSA opracuje wzory dokumentów

Zgodnie z kolejną propozycja to prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie uprawniony do opracowania wzorów dokumentów elektronicznych, które będą mogły być wykorzystywane w postępowaniu w sprawach sądowoadministracyjnych. 

 

W szczególności chodzi o wzór skargi administracyjnej.