Rozprawa została przeniesiona z pierwszego terminu - 23 czerwca br.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie we wtorek 29 września br. w sprawie zgodności ustawy o działalności leczniczej z zasadą ochrony praw słusznie nabytych i zasadą zaufania obywateli do państwa.
Zdaniem wnioskodawcy kwestionowana ustawa o działalności leczniczej doprowadziła do nieuzasadnionego wydłużenia czasu pracy techników medycznych elektroradiologii zrównując go z czasem pracy innych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W ocenie wnioskodawcy, za krótszym czasem pracy przemawia narażenie życia i zdrowia, wynikające z pracy w warunkach promieniowania jonizującego. Ponadto choć czas pracy techników medycznych elektroradiologii został wydłużony, to ustawodawca nie zapewnił im odpowiedniej rekompensaty w postaci zwiększonego wynagrodzenia lub odpowiednich przywilejów socjalnych. Jest to niezgodne z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności z zasadą ochrony praw słusznie nabytych i zasadą zaufania obywateli do państwa – podkreśla wnioskodawca.

  Maciej Piankowski,Joanna Kaleta,Maria Sobieska,Magdalena Barbara Rycak,Małgorzata Skibińska,Barbara Tomaszewska,Anna Sokołowska,Monika Latos-Miłkowska,Jarosław Masłowski,Katarzyna Pietruszyńska,Paulina Zawadzka-Filipczyk,Agata Kamińska,Magdalena Skalska,Mateusz Brząkowski,Jarosław Marciniak
 


Regulacja prawna zrównująca czas pracy techników medycznych elektroradiologii z czasem pracy innych pracowników w podmiotach leczniczych, znacznie mniej narażonych na promieniowanie jonizujące, jest w ocenie wnioskodawcy niezgodna z konstytucyjną zasadą równości. Ponadto kwestionowane przepisy naruszają konstytucyjną gwarancję prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz są sprzeczne z konstytucyjnym prawem do ochrony zdrowia.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Zubik, sprawozdawcą będzie sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka.