Przetarg dotyczy budowy systemu komunikacji ERTMS/GSM-R, która polega na położeniu wzdłuż większości linii kolejowych w Polsce światłowodów i postawieniu słupów transmisyjnych. Pozwoli to na cyfrową komunikację pomiędzy systemem kabinowym w pociągach, a systemem zarządzania ruchem. System ERTMS/GSM-R ma być elementem wprowadzania interoperacyjności na europejskiej sieci kolejowej. Żaden z innych krajów europejskich nie zdecydował się na przeprowadzenie przetargu na taką skalę.

W przetargu brały udział trzy konsorcja: Nokia – 2,644 mld zł, Kapsch-Porr – 3,724 mld zł oraz konsorcjum chińskich firm – 4,8 mld zł. Za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę Nokii. Konsorcjum Kapsch-Porr zakwestionowało prawidłowość zwycięskiej oferty zarówno pod względem technicznym, jak i cenowym. Wyrokiem z dnia 19 stycznia 2018r. Krajowa Izba Odwoławcza utrzymała w mocy decyzję PKP PLK.

  Zamówienia publiczne - nowe zasady >>

Jak podkreślają kancelarie, dzięki staraniom zespołów prawników z Kancelarii GWW i Kancelarii Tomasz Siedlecki,  zarządzanych odpowiednio przez radców prawnych Michała Sękowskiego i Tomasza Siedleckiego – w budżecie zamawiającego pozostanie ponad 1 mld zł.
 
Kluczowymi prawnikami przygotowującymi strategię prowadzenia sporów i reprezentującym  PKP PLK przed Krajową Izbą Odwoławczą – była adwokat Agnieszka Adach z Kancelarii GWW oraz radca prawny Tomasz Siedlecki, założyciel Kancelarii Tomasz Siedlecki. 
Na wcześniejszym etapie przetargu Kancelaria Tomasz Siedlecki dokonywała oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zespół Kancelarii GWW przygotowywał  warunki realizacji zamówienia publicznego oraz wspierał PKP PLK przy udzielaniu odpowiedzi na kilka tysięcy pytań wykonawców.