Zgodnie Poselskie propozycje nakładają na magistrów prawa obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.  Więcej>>>>