Jak przypomina MS, w dniach 19 – 21 marca 2014 r. odbyły się egzaminy adwokacki i radcowski. Do egzaminu adwokackiego przystąpiło 1642 zdających, spośród których pozytywny wynik z egzaminu uzyskało 1331 osób, tj. 81 proc., a wynik negatywny – 311 osób, tj. 19 proc. Natomiast do egzaminu radcowskiego przystąpiło 3526 zdających, spośród których pozytywny wynik z egzaminu uzyskały 2184 osoby, tj. 62 proc., a wynik negatywny - 1342 osoby, tj. 38 proc.
- Stosownie do treści art. 78h ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635) i art. 368 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637), od uchwały o wyniku egzaminu przysługuje odwołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości - czytamy w komunikacie resortu.
Wynika z niego, że dotychczas do Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej wpłynęło około 160 odwołań od uchwał ustalających negatywny wynik egzaminu adwokackiego i około 600 odwołań od uchwał ustalających negatywny wynik egzaminu radcowskiego. Spodziewany jest wpływ kolejnych odwołań, zwłaszcza w odniesieniu do uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego.
W odniesieniu do egzaminu adwokackiego, odwołania rozpatrywać będzie Komisja Egzaminacyjna II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2013 r. na dwuletnią kadencję.
Natomiast w odniesieniu do egzaminu radcowskiego, stosownie do treści art. 368 ust. 2 i 2a ustawy o radcach prawnych, ze względów organizacyjnych, wynikających z dużej liczby odwołań, Minister Sprawiedliwości zarządzeniami z dnia 17 czerwca 2014 r. powołał cztery dodatkowe komisje egzaminacyjne II stopnia do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 19-21 marca 2014 r., a mianowicie:
- Komisję Odwoławczą nr 2, obejmującą obszar właściwości komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w: Koszalinie, Olsztynie oraz Warszawie (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowych oznaczonych odpowiednio nr od 2 do 10),
- Komisję Odwoławczą nr 3, obejmującą obszar właściwości komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w: Łodzi (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej nr 2), Warszawie (w odniesieniu do komisji dodatkowych oznaczonych nr od 11 do 17), oraz Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2014 r. z siedzibą we Wrocławiu,
- Komisję Odwoławczą nr 4, obejmującą obszar właściwości komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w: Bydgoszczy, Gdańsku (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej nr 2), Kielcach (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej nr 2), Poznaniu (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowych oznaczonych nr 2 i 3) oraz w Szczecinie,
- Komisję Odwoławczą nr 5, obejmującą obszar właściwości komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w: Katowicach (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowych oznaczonych nr 2 i 3) oraz Krakowie (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowych oznaczonych nr od 2 do 5).
Natomiast Komisja Odwoławcza, powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopadzie 2013 r. na dwuletnią kadencję, rozpatrywać będzie odwołania z obszaru właściwości komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w: Białymstoku (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej nr 2), Lublinie (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej nr 2), Opolu, Rzeszowie (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej nr 2), Toruniu, Wałbrzychu, Wrocławiu (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowych oznaczonych nr 2 i 3) oraz Zielonej Górze.
MS informuje, że komisje przystąpiły już do rozpoznawania odwołań - terminy pierwszych posiedzeń zostały wyznaczone począwszy od czerwca 2014 r.