Jak informuje Biuro Prasowe Naczelnej Rady Adwokackiej, najlepsze wyniki uzyskali kandydaci, który zdawali w Łodzi i Krakowie. Minimum 100 punktów na 150 możliwych otrzymało tam kolejno 68 i 67 proc.   zdających.  W dużych miastach jak Warszawa, Wrocław, Katowice czy Gdańsk poszczęściło się średnio połowie kandydatów na aplikantów. Najsłabszy wynik zanotowano w Opolu, gdzie zdało zaledwie 27 proc.
W opinii zdających największe trudności sprawiły pytania z zakresu prawa europejskiego, procedury cywilnej oraz prawa karnego. - Test nie należał do najprostszych. To świadczy, że młodzież w tym roku była dobrze przygotowana do egzaminu. – powiedziała adw. Małgorzata Gruszecka, przewodnicząca komisji doskonalenia zawodowego i kształcenia aplikantów adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. - Przeszkolenie takiej liczby osób nie będzie proste, ale mamy już pewne doświadczenie na tym polu. Ponadto od stycznia chcemy wprowadzić nowy program szkolenia, bardziej przystosowany do obecnych warunków, po którym aplikanci zdobędą praktyczne przygotowanie do zawodu. Zatem świeżo upieczeni aplikanci nie powinni martwić się o sprawny przebieg swojej aplikacji – zapewniła szefowa komisji.
Obecnie aplikację w samorządzie adwokackim odbywa 4247 osób. Jeśli wszyscy, którzy zdali tegoroczny egzamin zdecydują się rozpocząć aplikację od stycznia, liczba ta wzrośnie do 6276.