Uczestnicy debaty zastanowiali się, czy istnienie zawodów regulowanych jest sprawiedliwe i potrzebne? Czy deregulacja zawodów jest w stanie dać Polsce nowy impuls rozwojowy? Czy poprawi ona perspektywy młodych ludzi? A może jest wymysłem doktrynerów lub będzie kolejną niedokończoną reformą? Szczególną uwagę poświęcili deregulacji zawodów prawniczych. Dyskutowli: Mikołaj Barczentewicz z Forum Obywatelskiego Rozwoju Marek Niedużak z Komisji Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej dr Paweł Skuczyński z Instytutu Etyki Prawniczej, dr Stanisław Tyszka z Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej.