W opinii na temat zgodności z obowiązującymi przepisami UE zasad alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej, wydanej 23 września 2015 r., Agencja stwierdziła naruszenie regulacji w procesie wymiany energii elektrycznej między Niemcami a Austrią. Nieprawidłowości przekładają się na występowanie nieplanowanych przepływów kołowych i negatywnie wpływają na inne systemy przesyłowe w regionie.

Wdrożenie zaleceń zawartych w opinii wymaga przeprojektowania lokalnego systemu zarządzania alokacją zdolności przesyłowej i zarządzania ograniczeniami, a także zmiany zasad, według których operatorzy systemów przesyłowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) zarządzają ograniczeniami sieciowymi i przeciwdziałają skutkom przepływów kołowych.

Prace zespołu doradzającego PSE, w skład którego wchodzą counsel Michał Motylewski, counsel Agnieszka Kulińska oraz Jan Dubiński i Magdalena Brodawka, nadzoruje Arkadiusz Krasnodębski, partner zarządzający polskim biurem Dentons, kierujący warszawskim oraz europejskim Zespołem Energetyki i Zasobów Naturalnych.

„Projekt, w którym mamy przyjemność doradzać Polskim Sieciom Elektroenergetycznym, jest kluczowy z punktu widzenia funkcjonowania klienta – jedynego polskiego operatora systemu przesyłowego” – powiedział Arkadiusz Krasnodębski, partner zarządzający polskim biurem Dentons, kierujący warszawskim oraz europejskim Zespołem Energetyki i Zasobów Naturalnych. - Doradztwo w zakresie wdrożenia wytycznych ACER wymaga doskonałej znajomości sektora elektroenergetycznego, a także lokalnych i unijnych uwarunkowań. Dodatkowo przedmiotowe rozstrzygnięcie ACER ma charakter absolutnie precedensowy, przy czym również kluczowy dla bezpieczeństwa systemu energetycznego naszego kraju, który w lecie 2015 roku bardzo negatywnie odczuł skutki niekontrolowanych transgranicznych przepływów sieciami przesyłowymi. Rozstrzygnięcie ACER powinno pomóc uniknąć ich w przyszłości – dodał Arkadiusz Krasnodębski.