Eksperci Deloitte stanowili 21% wszystkich nominowanych specjalistów. Wyróżnienie zostało przyznane przez autorów publikacji „The Guide to the World's Leading Transfer Pricing Advisers”.
W przewodniku uwzględniono 96 firm członkowskich Deloitte działających w 40 krajach. Wspierają one klientów w analizie, planowaniu i rozwiązywaniu złożonych problemów związanych z cenami transferowymi. Wszechstronny zakres świadczonych usług obejmuje poprawę efektywności podatkowej oraz formułowanie stanowiska uzasadniającego przyjęte podejście, rozwiązywanie problemów cen transferowych w wymiarze globalnym oraz dokumentację strategiczną. Liczba nominowanych ekspertów w Deloitte wyniosła w tym roku 97 i jest to wzrost o 17% w stosunku do 2010 roku.
Wśród najlepszych ekspertów z zakresu cen transferowych wskazano również dwoje doradców z polskiej praktyki Deloitte: Iwonę Georgijew, Partnera w Zespole Cen Transferowych Deloitte w Europie Środkowej, doradcę Joint Transfer Pricing Forum przy Komisji Europejskiej oraz Rafała Sadowskiego, Dyrektora w polskiej praktyce cen transferowych Deloitte.