Wdrożenie systemu SAP ERP obejmuje obszar finansów, kontrolingu, środków trwałych, gospodarki magazynowej oraz obsługi kadrowo-płacowej. Rozpoczęło się w grudniu 2010 r. Poszczególne obszary funkcjonalne systemu wdrożone zostaną w trzech etapach; zakończenie prac projektowych zaplanowano na 31 sierpnia b.r.
Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja zamówienia polegającego na dostarczeniu Narzędzia Informatycznego Wspierania Administracji (NIWA). Zakres usług obejmuje: opracowanie projektu technicznego rozwiązania, dostarczenie serwerów na potrzeby instalacji systemu, dostarczenie licencji na oprogramowanie SAP oraz usług zaprojektowania i wdrożenia systemu, szkolenia użytkowników oraz opieka powdrożeniowa rozwiązania.
Centralne Biuro Antykorupcyjne funkcjonuje od 2006 r., a implementacja zintegrowanego systemu jest naturalnym etapem rozwoju tej stosunkowo młodej służby. Pozwoli on zredukować nakład pracy związany z obsługą finansowo- księgową i administracyjną Biura, jak również sprawnie realizować procesy kadrowo-płacowe obejmujące blisko tysiąc funkcjonariuszy i pracowników.
- Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego pozwoli nam zautomatyzować wiele codziennych i żmudnych czynności administracyjnych, zwiększając tym samym efektywność wewnętrznych procesów. Jest to dla nas wyzwanie technologiczne oraz organizacyjne, jestem przekonany, że przyniesie zakładane korzyści, a przyjęte warunki sukcesu wdrożenia zostaną spełnione. Głównie dzięki niezwykle wysokiemu zaangażowaniu w projekt przyszłych użytkowników systemu i Wykonawcy, a także dzięki wsparciu i zaangażowaniu kierownictwa CBA. Ze realizowanego wdrożenia oczekujemy również dodatkowych korzyści m.in. transferu wiedzy do organizacji, skorzystania ze sprawdzonych praktyk opartych o referencyjne procesy biznesowe – stwierdza Zbigniew Wiśniewski z Biura Teleinformatyki, Kierownik Projektu w CBA
- Godnym podkreślenia jest fakt, iż w sektorze publicznym przywiązuje się dużą wagę do jakości zarządzania. Myślę, że CBA może stanowić w tym zakresie przykład modelowego podejścia do implementacji technologii informatycznych w urzędach administracji rządowej - dodaje Piotr Marchewa, Kierownik Projektu w Deloitte.