Zaprezentowane stanowisko nawiązuje do podjętych w ostatnim czasie przez kierownictwo Prokuratury Krajowej decyzji o delegowaniu grupy prokuratorów do pracy w odległych placówkach. Szefowie prokuratury mówią o koniecznym wzmocnieniu osłabionych pandemią prokuratur i odcinają się od zarzutów o motywy polityczne tych decyzji. Tymczasem sami zainteresowani mówią o delegowaniu głównie prokuratorów będących w opozycji wobec obecnego kierownictwa tej instytucji, a także o złośliwym dobieraniu możliwie najdalszych miejsc.

Czytaj: Delegacjoza w prokuraturze - członkowie "Lex Super Omnia" przenoszeni setki kilometrów>>

Zdaniem autorów oświadczenia, w takich kategoriach trzeba traktować wysyłanie niektórych prokuratorów do miejscowości bardzo odległych od ich miejsc zamieszkania oraz wszczynanie postępowań w stosunku do sędziów, którzy rozpoznają odwołania od tego rodzaju decyzji. - Niezmiennie podtrzymujemy też stanowisko wyrażone w wielu orzeczeniach Sądu Najwyższego o braku podstaw do orzekania przez Izbę Dyscyplinarną, w tym także w sprawach immunitetowych sędziów. W sytuacji, gdy od czerwca 2020 r. odmawia się zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, niniejsze oświadczenie jest jedyną formą, w jakiej możemy wypowiedzieć się w tej istotnej społecznie kwestii - czytamy w oświadczeniu.

Czytaj w LEX: Zasady odpowiedzialności służbowej za zwrócenie uwagi >

Oświadczenie podpisali:

Sędziowie Sądu Najwyższego: SSN Tomasz Artymiuk SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Bohdan Bieniek SSN Jacek Błaszczyk SSN Dariusz Dończyk SSN Jolanta Frańczak SSN Małgorzata Gierszon SSN Katarzyna Gonera SSN Jerzy Grubba SSN Paweł Grzegorczyk SSN Józef Iwulski SSN Przemysław Kalinowski SSN Halina Kiryło SSN Monika Koba SSN Marian Kocon SSN Anna Kozłowska SSN Michał Laskowski SSN Rafał Malarski SSN Jarosław Matras SSN Dawid Miąsik SSN Grzegorz Misiurek SSN Anna Owczarek SSN Maciej Pacuda SSN Władysław Pawlak SSN Marek Pietruszyński SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Agnieszka Piotrowska SSN Waldemar Płóciennik SSN Piotr Prusinowski SSN Zbigniew Puszkarski SSN Krzysztof Rączka SSN Marta Romańska SSN Andrzej Siuchniński SSN Barbara Skoczkowska SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Andrzej Stępka SSN Maria Szulc SSN Dariusz Świecki SSN Roman Trzaskowski SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Małgorzata Wąsek-Wiaderek SSN Eugeniusz Wildowicz SSN Paweł Wiliński SSN Włodzimierz Wróbel SSN Dariusz Zawistowski Oświadczenie popierają także sędziowie Sądu Najwyższego w stanie spoczynku: SSN Mirosław Bączyk SSN Krzysztof Cesarz SSN Małgorzata Gersdorf SSN Tomasz Grzegorczyk SSN Beata Gudowska SSN Jacek Gudowski SSN Tadeusz Ereciński SSN Teresa Flemming-Kulesza SSN Józef Frąckowiak SSN Lech Gardocki SSN Henryk Gradzik SSN Irena Gromska-Szuster SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper SSN Roman Kuczyński SSN Jerzy Kużniar SSN Barbara Myszka SSN Henryk Pietrzkowski SSN Dorota Rysińska SSN Ewa Strużyna SSN Adam Strzembosz SSN Józef Szewczyk SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Lech Walentynowicz SSN Tadeusz Wiśniewski SSN Andrzej Wróbel SSN Małgorzata Wrębiakowska - Marzec SSN Stanisław Zabłocki SSN Kazimierz Zawada SSN Jadwiga Żywolewska- Ławniczak

Czytaj w LEX: Niezależność prokuratora >