Powyższy cytat pochodzi z kolejnego artykułu opublikowanego na stronie internetowej Allen & Overy: www.allenovery.com/G20. Znajdą tam Państwo teksty przygotowane przez partnerów tejże kancelarii dotyczące reformy światowego systemu finansowego. Artykuły poświęcone są konsekwencjom, jakie spowodują planowane zmiany regulacji prawnych na świecie oraz ich wpływie na uczestników rynku finansowego. Artykuły mają stanowić impuls dla debaty na temat zmian regulacyjnych o fundamentalnym i dalekosiężnym wpływie na rynek.
W powyższym artykule partnerzy Allen & Overy opisują jakie podejście powinny przyjąć organy regulacyjne w odniesieniu do rynku instrumentów pochodnych, a w szczególności rynku credit default swaps, co ma istotne znaczenie ze względu na szczyt G20, który odbył się właśnie w Londynie.

Tezy wysunięte w artykule można streścić w następujących punktach:

  • Obecnego kryzysu nie wywołały instrumenty pochodne i nie rozwiąże go żadna jednorazowa decyzja polityków.
  • Projekty nowych aktów prawnych w USA przewidujące wymóg dokonywania wspólnych rozliczeń credit defualt swaps poprzez jedną izbę rozliczeniową nie są dostosowane do zróżnicowanych typów tego typu transakcji.
  • Nowe podejście organów regulacyjnych do instrumentów pochodnych musi być bardziej wyważone i wypracowane w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia tego sektora. Nie można dążyć do tego, aby po prostu cofnąć czas ani też zaprzeczyć temu, że credit defualt swaps jako narzędzia finansowe mają głębokie uzasadnienie biznesowe i inwestycyjne.
  • Potrzebny jest system, który nie będzie sztywny ani narzucony, ale wspólnie opracowany i elastyczny. Taki, który zaangażuje zarówno organy regulacyjne, jak i uczestników rynku.