Organizatorzy - Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia oraz Krajowa Radą Sądownictwa – podali szczegóły organizacyjne imprezy.

Obrady Kongresy toczyć się będą sobotę 3 wrzesnia br. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki od godz. 9.30. Jak poinformowano, nie w przewidzianej wcześniej Sali Koncertowej na 6. piętrze a większej (600 miejsc) sali im. Stefana Starzyńskiego na IV piętrze. Zmiana podyktowana jest, jak twierdzą organizatorzy, większą niż spodziewano się liczbą chętnych do udziału w spotkaniu.
Więcej o Kongresie: http://iustitia.pl/kongres-sedziow>>

Głównymi tematami Kongresu będą:
- sposób powoływania sędziów i ocena odmowy powołania przez Prezydenta RP kandydatów na stanowiska sędziowskie;
- nadzór Ministra Sprawiedliwości nad sądami w świetle przepisów nowej ustawy  - Prawo o prokuraturze;
- niezależność sądów i niezawisłość sędziów w świetle planowanych zmian w regulacjach prawnych dotyczących sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego;
- ocena sytuacji związanej z działaniami władzy ustawodawczej i wykonawczej wobec Trybunału Konstytucyjnego, w tym konsekwencje niepublikowania orzeczeń Trybunału;
- projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Dowiedz się więcej z książki
Pozycja ustrojowa sędziego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
Udział w Kongresie zapowiedzieli m.in.:
- Nuria Díaz Abad – przewodnicząca Europejskiej Sieci Rad Sądowniczych (ENCJ),
- Sędzia András Baka – b. prezes SN Węgier, b. Sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
- Sędzia Nils Engstad - przewodniczący Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE),
- Sędzia Thomas Guddat – prezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów oraz wiceprezes MEDEL,
- Prof. Ryszard Piotrowski - (Uniwersytet Warszawski),
- Prof. Marek Safjan - (sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu),
- Prof. Andrzej Zoll - (były prezes Trybunału Konstytucyjnego)

 

Zgłoszenia do udziału w Kongresie kierować można na adres: kongres.sedziow@iustitia.pl>>