Jak informuje "Rzeczpospolita", ponad 20 proc. wniosków o zbadanie zgodności z konstytucją konkretnych przepisów pochodzi od podmiotów uprzywilejowanych, m.in. prezydenta, prokuratora generalnego, rzecznika praw obywatelskich, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego czy Krajowej Rady Sądownictwa.
Jeszcze w 2001 r. prokurator generalny złożył zaledwie jeden wniosek, dwa lata później było ich już dziewięć, w 2013 r. – dziesięć. Od lat jednak najczęściej występującą stroną jest rzecznik praw obywatelskich. Rok temu wysłał 27 wniosków o zbadanie zgodności z konstytucją różnych ustaw i rozporządzeń. Gorszy wynik, zaledwie trzy sprawy od 2010 r., ma Krajowa Rada Sądownictwa. KRS może jednak występować tylko w sprawach dotyczących sądownictwa. A najmniej wniosków ma na swoim koncie pierwszy prezes Sądu Najwyższego – w ostatnich dwóch latach tylko jeden. Więcej>>>