W związku z pojawiającymi się informacjami o nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem Centrum Zakupów Wspólnych dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej Krajowa Rada Sądownictwa wystąpiła pismem z 11 marca 2014 r. do wszystkich Prezesów Sadów Apelacyjnych celem zbadania sygnalizowanych problemów. Prezesi Sądów Apelacyjnych nadesłali obszerne stanowiska potwierdzające problemy w funkcjonowaniu omawianej instytucji. Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła teraz ministrowi wszystkie te poblemy. Jednocześnie prosiła o wyeliminowanie trudności towarzyszących zakupom zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie sądów w Polsce.