Cargill Incorporated pozwał Polskę w kwietniu 2004 r. pod zarzutem naruszenia Polsko-Amerykańskiego dwustronnego traktatu inwestycyjnego (BIT - Billateral Investment Treaty). Spór powstał w związku z budową pod Wrocławiem fabryki, w której koncern zamierzał produkować oparty na zbożu słodzik zwany izoglukozą. Zdaniem Cargill, wprowadzenie przez Polskę kontyngentów na produkcję izoglukozy naruszyło uzgodnienia Traktatu. Firma domagała się w związku z tym 152 mln dol. odszkodowania oraz zwrotu kosztów postępowania.

Strona polska skutecznie odparła większość roszczeń amerykańskiego koncernu. Trybunał odrzucił większą część zarzutów Cargill i ograniczył przyznane odszkodowanie do 1/10 żądanej kwoty. Suma przyznanego Cargill odszkodowania prawie w całości (tj. około 85 proc., lub 14,4 mln dol.), została zasądzona w związku z wprowadzeniem przez Polskę po 1 maja 2004 r. przepisów implementujących wymagane przez UE kontyngenty na produkcję izoglukozy. Do 1,9 mln dol. udało się ograniczyć także rekompensatę za wprowadzenie przez Polskę kontyngentów krajowych w okresie poprzedzającym wstąpienie do Unii Europejskiej. W sumie trybunał przyznał inwestorowi tylko 16,3 ze 152 mln dol., których wraz z odsetkami we wrześniu 2005 r. Cargill zażądał od Polski.

Odrzucone zostało ponadto roszczenie koncernu na prawie 4 mln dol. za poniesione koszty postępowania.

Trybunał arbitrażowy wydał wyrok w sprawie Cargill Incorporated v. Rzeczpospolita Polska w marcu 2008 r. Porozumienie dotyczące poufności postępowania opóźniło ujawnienie informacji o ostatecznym werdykcie aż do chwili obecnej.

 

Orzeczenie trybunału arbitrażowego w Paryżu w sprawie Cargill Incorporated v. Rzeczpospolita Polska (.pdf)

Oficjalne źródło: Ministerstwo Gospodarki