Program ma zwiększyć dostępność mieszkań dla ludzi młodych oraz rodzin z dziećmi, osiągających niskie i umiarkowane dochody. Osoby te bardzo często zarabiają zbyt dużo, by dostać lokal komunalny, a jednocześnie zbyt mało, by starać się o kredyt na zakup mieszkania, nawet z wykorzystaniem programu „Mieszkanie dla Młodych”. Lokali wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego (m.in. preferencyjnych kredytów) nie będzie można wyodrębniać na własność. Z założenia czynsz w tych lokalach będzie niższy niż na rynku komercyjnym i będzie wynikał z aktualnej wartości mieszkania.
Program będzie finansowany m.in. przez preferencyjne kredyty udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) towarzystwom budownictwa społecznego, spółdzielniom mieszkaniowym oraz spółkom gminnym inwestującym w budownictwo czynszowe. Źródłem finansowania ma być Fundusz Dopłat. Warunkiem udzielenia finansowania zwrotnego będzie zawarcie przez kredytobiorcę (inwestora) umowy z gminą, na terenie której będzie inwestycja.

Według szacunków, w ciągu 10 lat powstanie co najmniej 30 tys. nowych mieszkań pod wynajem. W całym okresie realizacji nowego programu z budżetu państwa na dopłaty do preferencyjnych kredytów zostanie przeznaczone 751,9 mln zł. Dopłaty umożliwią pokrycie różnicy między oprocentowaniem preferencyjnym a rynkowym. Pozwolą na udzielenie kredytów w łącznej kwocie ponad 4 mld zł.
Nowelizacja obowiązuje od niedzieli 25 października br.
Sejm VII kadencji uchwalił nowelizację 10 września 2015 r., a prezydent podpisał ją 5 października 2015 r.

 

  Katarzyna Zdun-Załęska
 
Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Komentarz