Jak poinformowano po spotkaniu, minister i prokurator generalny zadeklarowali współpracę obu instytucji m.in. w zakresie projektów nowelizacji rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych oraz Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, których celem jest zapewnienia synchronizacji wokand sądowych z terminarzami prokuratorskim po wejściu w życie nowych przepisów.
Prokurator generalny zauważył podczas rozmowy, że termin wejścia w życie nowych przepisów procedury karnej i prawa karnego budzi wątpliwości pod względem zgodności z ustawą zasadniczą. Chodzi zwłaszcza o sytuację, w której istotne przepisy procedury karnej zostały znowelizowane w lutym br., co powoduje, że vacatio legis tych zmian to zaledwie cztery miesiące.Andrzej Seremet podkreślił również, że nie został zakończony prowadzony wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości pilotażowy program organizacji wokand zwany "Systemem Organizacji Terminarza Rozpraw", który ma przygotować sądy i prokuratury do zmian w procedurze karnej.
Prokurator Generalny zwrócił także uwagę na konieczność wsparcia prokuratorów, przez większą niż dotychczas liczbę asystentów i analityków kryminalnych, a niezbędnym minimum jest co najmniej 100 takich etatów.

 

Jak przypomina przy okazji MS, reforma procedury karnej została przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości w celu uproszczenia i skrócenia czasu trwania postępowań przed sądami. Zakłada ona m.in. zmianę prowadzenia procesu sądowego przez zaktywizowanie stron procesowych (obrońcy i oskarżyciela) przy jednoczesnym wzmocnieniu roli sądu, jako arbitra.
Reforma zakłada ponadto:
•    rozszerzenie możliwości porozumień procesowych,
•    rezygnacja z obowiązkowego udziału oskarżonego w rozprawie i zawiadamiania stron o przerwanych rozprawach,
•    ograniczenie możliwości odczytywania materiałów podczas rozprawy,
•    ograniczenie przewlekłości postępowania odwoławczego,
•    uproszczenia w sporządzaniu i uzupełnianiu uzasadnień sądów pierwszej instancji
•    wprowadzenie możliwości reprezentowania oskarżonych przez radców prawnych,
•    dostęp do pomocy prawnej na etapie postępowania sądowego w sprawach karnych  dla wszystkich niezależnie od stanu majątkowego