Zgodnie z Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku wygaśnięcia mandatu prezydenckiego przed upływem kadencji spowodowanego śmiercią Prezydenta, obowiązki Głowy Państwa przejmuje czasowo Marszałek Sejmu RP. W związku z katastrofą lotniczą w Smoleńsku, w której zginął m.in. prezydent RP Lech Kaczyński, do czasu wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej jego obowiązki wykonywał będzie Bronisław Komorowski.
W ciągu 14 dni od śmierci prezydenta, Marszałek Sejmu RP musi ogłosić datę wyborów prezydenckich. Muszą się one odbyć w ciągu 60 dni od ogłoszenia.
Bronisław Komorowski zapewnił 10 kwietnia br., że w przewidzianym konstytucją terminie ogłosi datę wyborów prezydenckich. Podkreślił też, że "ciągłość funkcjonowania państwa polskiego jest zapewniona".