Jak podkreślają, każdego dnia liczba uczestników pochodzących z różnych zawodów prawniczych powiększa się.

Z informacji organizatorów wynika, że wśród zaproszonych gości są m.in.: minister sprawiedliwości, szefowie klubów parlamentarnych, prezesi samorządów zaufania publicznego, prezes Związku Powiatów Polskich, prezes BCC, prezydent Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, prezydent Council of Bars and Law Societies of Europe oraz szefowie organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń.
Udział w Kongresie potwierdzili m.in. Małgorzata Gersdorf, Marek Safjan, Dariusz Zawistowski.

- Mamy już pełną listę panelistów (dostępną tutaj>>), wśród których są m.in. sędzia SN w stanie spoczynku prof. Adam Strzembosz, prof. i aktor Jerzy Stuhr, adw. prof. Piotr Kardas, radca prawny prof. Wojciech Popiołek, adwokat prof. Maciej Gutowski, sędzia prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz, radca prawny Leszek Korczak i wielu innych! - czytamy w komunikacie

Gotowe są także zagadnienia, które będą poruszane w czasie trzech paneli.
W ramach pierwszego panelu podjęte zostaną zagadnienia: po co ludziom są sądy, co decyduje o tym, że sąd jest sądem. Istota niezależności i niezawisłości władzy sądowniczej,  jakie są obecnie zagrożenia dla niezależności i niezawisłości sądów, jako gwaranta praw i wolności obywatela, jakie są obowiązki sądu względem obywatela związane z niezawisłością sędziowską.

W ramach drugiego panelu: rola pełnomocnika w sprawach roszczeń obywateli, znaczenie tajemnicy adwokackiej dla ochrony praw obywateli, relacja: pełnomocnik – sąd, rola pełnomocnika w sformalizowanym postępowaniu sądowym, znaczenie samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego, znaczenie samorządów zawodowych dla ochrony praw obywateli.

W trzecim panelu poruszone będą takie tematy jak: Pomoc prawna dla ubogich. Czy powinna zawierać kryterium dochodowe? Opłata sądowa. Czy winna być obniżona jako wpływająca na dostęp do wymiaru sprawiedliwości? Mediacja. Czy powinna być obowiązkowa w niektórych spornych rodzajach spraw rodzinnych? Posiedzenia informacyjne o mediacji. Czy powinny być obowiązkowe w sprawach, w których strony nie mają pełnomocnika i mediatorzy winni otrzymywać za nie wynagrodzenie, którego dziś nie otrzymują? Czy w programie studiów powinna pojawić się mediacja?

Nadal są wolne miejsca, dlatego organizatorzy zachęcają wszystkich chętnych do rejestracji pod adresem: http://kongresprawnikow.info/>>

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska jest partnerem Kongresu.

Czytaj: