1 Seria z Paragrafem - PAKIET - Prawo cywilne i karne. Zbiory przepisów.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
W skład pakietu wchodzą: Zbiór przepisów z prawa cywilnego i zbiór przepisów z prawa karnego. 

2. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
49. wydanie zbioru przepisów z prawa karnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
Stan prawny na: 15 maja 2017 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I i II.
Autorzy: Krzysztof Eichstaedt, Dariusz Świecki (redaktor naukowy), Barbara Augustyniak, Michał Kurowski.
Rok wydania: 2018.
Komentarz ten jest obecnie pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem zawierającym szczegółowe i pogłębione rozważania prawne prezentowane w serii duże komentarze. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I i II
Dariusz Świecki (redaktor naukowy),
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

5. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
44. wydanie zbioru przepisów z prawa cywilnego. 

Fragment publikacji (.pdf)