1 Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienia. Orzecznictwo.
Autorzy: Grzegorz Borkowski (red. naukowy), Krzysztof Kukuryk, Sławomir Pilipiec.
Rok wydania: 2016.
Jest to pierwsza na rynku publikacja omawiająca etykę i zasady wykonywania zawodu zarówno adwokatów, jak i radców prawnych pod kątem egzaminu zawodowego. Książka zawiera opisy 30 przykładowych stanów faktycznych (kazusów) oraz pytania wraz z odpowiedziami i wzorami z zakresu etyki zawodu radcy prawnego i adwokata, pozwalające na dokładne przygotowanie się do egzaminów końcowych dla aplikantów radcowskich i adwokackich. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza.
Autor: Aleksander Oleszko.
Rok wydania: 2015.
Publikacja zawiera kompleksową analizę jednoczesnego ujęcia odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej oraz karnej notariusza, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzonych wadliwie aktów notarialnych stwierdzających dokonanie czynności prawnej. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Prawo o adwokaturze. Komentarz.
Autorzy: Katarzyna Ceglarska-Piłat, Piotr Kruszyński (red. naukowy), Jacek Trela, Monika Zbrojewska.
Rok wydania: 2016.
W komentarzu wyczerpująco przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu adwokata i działalnością samorządu adwokackiego. Ponadto wyjaśniono zadania samorządu adwokackiego, organów adwokatury, zasady wyboru do tych organów. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy.
Autor: Wiesław Kozielewicz.
Rok wydania: 2016.
W publikacji omówiono odpowiedzialność dyscyplinarną zawodów zaufania publicznego: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy w świetle standardów wyznaczanych przez orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy
Wiesław Kozielewicz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

  

5. Aleksander Mogilnicki. Wspomnienia adwokata i sędziego.
Autor: Aleksander Mogilnicki.
Rok wydania: 2016.
Wspomnienia Mogilnickiego poświęcone są podstawowym wartościom i zasadom, na których powinno być zbudowane demokratyczne państwo i sprawiedliwe prawo. Aleksander Mogilnicki jest gorącym zwolennikiem państwa prawnego opartego na trójpodziale władzy. W tej triadzie szczególną rolę przypisuje władzy sądowniczej, która powinna sprawować kontrolę nie tylko nad zachowaniami obywateli, ale przede wszystkim nad działaniami władzy ustawodawczej W tej triadzie szczególną rolę przypisuje władzy sądowniczej, która powinna sprawować kontrolę nie tylko nad zachowaniami obywateli, ale przede wszystkim nad działaniami władzy ustawodawczej. 

Fragment publikacji (.pdf)