1. Komornik a podatek VAT.
Autor: Adam Bartosiewicz.
Rok wydania: 2015.
W publikacji omówiono zagadnienia związane z opodatkowaniem komorników podatkiem od towarów i usług. Od 1 października 2015 r. komornicy sądowi stanęli przed nowym wyzwaniem - próbą wkomponowania VAT w swoją działalność. Z uwagi na specyfikę wykonywanych przez nich czynności powstaje szereg związanych z tym problemów i wątpliwości. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny.
Autorzy: Jacek Giezek (red. naukowy), Piotr Kardas (red. naukowy).
Rok wydania: 2015.
Publikacja stanowi nowatorskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące podstawowych kwestii łączących się z etyką zawodową oraz tajemnicą adwokacką, prezentowanych z perspektywy - zmienionych tzw. dużą nowelizacją k.p.k. - reguł procesu karnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Poddanie się egzekucji aktem notarialnym.
Autor: Marcin Walasik.
Rok wydania: 2008.
Praca podejmuje problematykę tytułu egzekucyjnego, który powstaje w wyniku poddania się egzekucji w akcie notarialnym. Przedstawiono w niej ewolucję i funkcje tej instytucji, modele wykonalności dokumentów pozasądowych, ocenę zgodności obecnej regulacji z normami konstytucyjnymi oraz charakterystykę prawną czynności polegającej na poddaniu się egzekucji aktem notarialnym. 

4. Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza.
Autor: Aleksander Oleszko.
Rok wydania: 2015.
Publikacja zawiera kompleksową analizę jednoczesnego ujęcia odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej oraz karnej notariusza, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzonych wadliwie aktów notarialnych stwierdzających dokonanie czynności prawnej. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Zarządzanie kancelarią prawną. 100 najważniejszych pytań jak robić to skutecznie.
Autor: Dorota Hołubiec.
Rok wydania: 2010.
Publikacja stanowi omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem kancelarią prawną. Autorka - zajmująca się od kilkunastu lat doradztwem zarówno dla małych i średnich kancelarii, jak i dużych międzynarodowych korporacji prawniczych - zawarła tu odpowiedzi na pytania zadawane przez prawników uczestniczących w prowadzonych przez nią krajowych i zagranicznych konferencjach, seminariach i warsztatach.

 

Dowiedz się więcej o tej książce
Zarządzanie kancelarią prawną. 100 najważniejszych pytań jak robić to skutecznie
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł