1 Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów.
Autorzy: Stella Brzeszczyńska, Helena Ciepła.
Rok wydania: 2018.
Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat praktyki obrotu nieruchomościami. Zaprezentowano ją w aspekcie notarialnym, sądowym, egzekucyjnym i podatkowym, uzupełniając o liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej.
Autorzy: Paweł Księżak (red. naukowy), Joanna Mikołajczyk (red. naukowy).
Rok wydania: 2017.
W opracowaniu dokonano analizy przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po obszernej nowelizacji, obowiązującej od 30 kwietnia 2016 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Odmowa dokonania czynności notarialnej i jej zaskarżenie.
Autor: Marta Anna Nowocień.
Rok wydania: 2017.
Publikacja jest pierwszą na rynku pozycją, w której kompleksowo omówiono instytucję odmowy dokonania czynności notarialnej przez notariusza oraz możliwość jej zaskarżenia. Autorka przedstawia ją z punktu widzenia praktyka, dotykając zagadnień zarówno z obszaru prawa materialnego, jak i procesowego, oraz uwzględniając ostatnie zmiany przepisów ją regulujących. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Wzory aktów notarialnych z komentarzem.
Autorzy: Edward Janeczko, Teresa Janeczko, Wiktor Karpowicz.
Rok wydania: 2018.
Opracowanie będzie stanowiło pomoc w pracy notariusza, ułatwi pracę osobom zajmującym się przygotowaniem dokumentów potrzebnych do sporządzania aktów notarialnych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy.
Autor: Wiesław Kozielewicz.
Rok wydania: 2016.
W publikacji omówiono odpowiedzialność dyscyplinarną zawodów zaufania publicznego: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy w świetle standardów wyznaczanych przez orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy
Wiesław Kozielewicz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł