Resort gospodarki, który przygotował projekt, chce, by konsumenci na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy mogli wpisać dłużnika do rejestru. Obecnie mogą to zrobić tylko na podstawie tytułu wykonawczego, co było przedmiotem wielu skarg i interwencji rzecznika praw obywatelskich.

Po nowelizacji, prawa wierzycieli do zgłoszenia dłużnika do rejestru będą takie same niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej. Aby zapobiec nieprawdziwym lub niepotwierdzonym wpisom, resort chce wprowadzenia odpowiedzialności karnej za przekazanie fałszywych informacji. Konsumentowi, który przekaże biuru informacji gospodarczej nieprawdziwą lub wątpliwą informację o dłużniku, będzie grozić grzywna w wysokości nawet 30 tys. zł.