Zgodnie z projektem, okręgowe izby adwokackie i radcowskie będą zobowiązane do przedstawienia prezesom właściwych sądów wykazów adwokatów i radców uprawnionych do obrony w procesach karnych. Na tej podstawie prezesi sądów przygotują listy, w oparciu o które wyznaczani będą obrońcy z urzędu do konkretnych spraw.

Czytaj także: Kontradyktoryjny proces i trochę aktywny sędzia>>>

Proponowane rozwiązanie spotkało się z pozytywną ocena adwokatury. W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej, każda z tych list powinna również obejmować dwa wykazy - pierwszy z nazwiskami adwokatów, którzy wyrażają gotowość do świadczenia pomocy z urzędu i drugi z nazwiskami tych, którzy nie wyrazili gotowości jej wykonania. To samo tyczy się listy radców prawnych - powinna zawierać wykaz nazwisk radców, którzy wyrazili swoją gotowość i tych radców prawnych, formalnie uprawnionych do pełnienia tej funkcji, którzy nie wyrazili gotowości jej wykonywania, przede wszystkim z uwagi na specjalizację zawodową i wynikającej z niej ograniczenia.
Natomiast Krajowej Radzie Sądownictwa, która zgłosiła do projektu kilka uwag, nie podoba jej się to, że mają powstać  listy obrońców z podziałem na odrębne zestawienia dla adwokatów i dla radców prawnych. – W nowelizacji kodeksu karnego zrównano adwokatów i radców w prawach i obowiązkach w postępowaniu karnym – nie ma więc powodu dzielić ich na dwie grupy – uważa KRS.

 

 


imagesViewer