Nowością ma być również wspólny testament małżonków. Będą w nim mogli ustanowić spadkobiercami zarówno siebie nawzajem, jak też inne osoby. Każdy z małżonków będzie mógł taki testament odwołać i napisać swój własny. Natomiast w razie rozwodu lub separacji – wspólny testament traciłby moc.
Jak pisze "Rzeczpospolita", rozważana jest też zupełnie rewolucyjna zmiana – aby zachowek przypadał tylko krewnym będącym w niedostatku. Teraz jeśli spadkodawca przekaże cały swój majątek obcej osobie, pomijając żonę i dzieci, rodzina dostaje zachowek. Jest to połowa majątku, który przypadałby jej ustawowo. Po zmianach może się okazać, że jeżeli taka rodzina nie żyje w biedzie – nie dostanie kompletnie nic.
Korzystniejsze zasady mają za to dotyczyć bezdzietnych małżonków. Jeśli jedno umiera i nie zostawia testamentu, drugie musi podzielić się spadkiem – np. z rodzicami zmarłego. Teraz częściej mogli by dziedziczyć samodzielnie. Więcej>>>

ID produktu: 40122243 Rok wydania: 2012
Autor: Elżbieta Niezbecka,Andrzej Kidyba
  Kodeks cywilny. Komentarz. Spadki. TOM IV>>>