Sprawa ma szczególnie istotne znaczenie ze względu na stopień rozwoju gospodarczego naszego kraju oraz wysokie koszty i wciąż trudne warunki prowadzenia działalności gospodarczej. W Polsce mamy 12 dni wolnych od pracy w roku, przy średniej UE wynoszącej 9 dni, a przy tym dystans jaki nas dzieli od rozwiniętych gospodarczo krajów europejskich sięga 15-20 lat. Polskiej gospodarki nie byłoby więc stać na dodatkowy dzień wolny.