Międzynarodowy zespół prawników kancelarii Baker & McKenzie doradzał przy realizacji pierwszej słoweńskiej emisji praw poboru oraz akcji w drodze oferty publicznej w oparciu o księgę popytu oraz przy pierwszym równoległym wprowadzeniu akcji do obrotu na dwóch giełdach papierów wartościowych w Ljubljanie i Warszawie.

Zespół, współkierowany przez partnera z warszawskiego biura Jakuba Celińskiego i partnera z londyńskiego biura Roya Pearce'a, reprezentował ING Bank N.V. London Branch, który występował w charakterze wyłącznego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu, oraz silkroutefinancials (UK) Limited, która występowała w charakterze współprowadzącego księgę popytu praw poboru akcji Nova Kreditna banka Maribor d.d. (Nova KBM), drugą pod względem wielkości grupą bankową w Słowenii.

Przedmiotem transakcji była emisja praw poboru adresowana do dotychczasowych akcjonariuszy w Słowenii, oferta publiczna adresowaną do inwestorów detalicznych w Słowenii i Polsce oraz oferta adresowana do inwestorów instytucjonalnych spoza USA.

Jakub Celiński tak skomentował zrealizowaną transakcję: "Nova KBM jest pierwszą spółką słoweńską notowaną na GPW. Transakcja jest dowodem stałego rozwoju Warszawy jako finansowego centrum Europy Środkowo-Wschodniej. Kancelaria Baker & McKenzie doradzała również przy 6 z 7 ofertach publicznych akcji spółek z Ukrainy, pierwszych takich transakcjach spółek z Litwy i Czech. Jesteśmy dumni z tego, że przyczyniamy się do rozwoju GPW jako regionalnego centrum finansowego."

W skład zespołu kancelarii Baker & McKenzie wchodzili również prawnik z warszawskiego biura Piotr Kowalik, prawnik z londyńskiego biura Laura Watson oraz specjalny doradca londyńskiego biura Roger James. Partner z biura B&M we Frankfurcie Manuel Lorenz oraz partner z biura B&M w Wiedniu Philipp Spatz udzielili pomocy przy interpretacji słoweńskiego prawa spółek, wzorowanego na podobnych prawach obowiązujących w Niemczech i Austrii.

Jadek & Pensa d.n.o. - o.p. doradzał Nova KBM w zakresie prawa słoweńskiego a White & Case LLP w zakresie praw angielskiego przy zawieraniu umowy subskrypcyjnej.

Transakcja jest kolejną z szeregu transakcji zrealizowanych przez kancelarię Baker & McKenzie na rynkach kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnich miesiącach, w tym m.in. debiutanckiej emisji euroobligacji średnioterminowych Polkomtel S.A. o wartości 1 mld euro, jednej z największych tego rodzaju emisji zrealizowanych jak dotąd przez polską spółkę, pierwszej oferty publicznej akcji Fortuna Entertainment Group N.V. oraz równoległego wprowadzenia jej akcji do obrotu na giełdach w Warszawie i Pradze, a także pierwszych ofert publicznych akcji i wprowadzeniu na GPW takich spółek jak Milkiland N.V. (spółka działająca głównie w Rosji i na Ukrainie), Sadovaya Group (spółka wydobywcza z Ukrainy), Avia Solutions Group (pierwszy emitent z Litwy na GPW, Industrial Milk Company i KSG Agro (kolejne dwie spółki prowadzące głównie działalność na Ukrainie).

Chambers & Partners uznał w 2011 r. kancelarię Baker & McKenzie za najlepszą kancelarię w Europie Środkowo-Wschodniej.