Tak można podsumować wyniki 11 już badania przeprowadzonego przez pracownię Ipsos na zlecenie Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. Celem realizowanego badania była ocena sytuacji w branży usług prawniczych. O opinie pytani byli prawnicy – partnerzy w największych kancelariach, prawnicy w kancelariach regionalnych, obsługujących przede wszystkim obrót gospodarczy oraz prawnicy przedsiębiorstw.

Na pytanie jakie są potencjalne skutki deregulacji zawodów prawniczych respondenci odpowiadają, że będzie to przede wszystkim obniżenie jakości usług. W drugiej kolejności prawnicy spodziewają się obniżenia kwalifikacji osób świadczących usługi prawnicze, a także w konsekwencji – obawiają się przegranych spraw i  ryzyka szkód dla klientów.
Trudności związane z egzekwowaniem odpowiedzialności cywilnej od osób świadczących usługi prawnicze bez kwalifikacji są wymieniane przez nieco mniejszą liczbę respondentów.  Dodają przy tym uwagi: „Myślę, że będzie zdecydowanie więcej procesów odszkodowawczych przeciwko prawnikom.”
Co dziesiąty badany boi się chaosu i braku pewności co do kwalifikacji świadczących usługi. Prawnicy wypowiadają się następująco; „Chaos i utrudnienie postępowań oraz niewiarygodność podmiotów. Jedni będą musieli przestrzegać pewnych form etycznych, a inni nie przy takich samych uprawnieniach. Naruszy to zasady równości. Będzie się zdarzać, że trzeba kończyć sprawy, których ktoś nie dokończył.”
Respondenci dostrzegają też pozytywne konsekwencje, choć zwolenników deregulacji jest zdecydowanie mniej – na 161 osób tylko 24 z nich widzi korzyści płynące z projektu rządowego.
Do plusów należą: weryfikacja podmiotów na rynku, większa dostępność usług i konkurencyjność.
Badani prawnicy mówią: „ Początkowy okres pewnego zamieszania potem i tak rynek zweryfikuje sytuacje, fachowców i tak będzie tyle ile trzeba, a niefachowców rynek przesieje”.
Jeszcze inni dodają’ "Uważam, że i tak rynek usług prawniczych będzie szedł w kierunku poprawy jakości i w związku z tym deregulacja nie będzie miała większego znaczenia. Większym problem jest zachowanie jakości usług oferowanych przez osoby, które posiadają uprawnienia."
Tylko dwie osoby przewidują zmniejszenie bezrobocia w wyniku deregulacji, a przecież to właśnie jest głównym celem rządowego przedsięwzięcia. Pięć osób prognozuje spadek cen usług.
„ Będzie prościej rozpocząć działalność gospodarczą, może wzrosnąć dostępność usług ograniczonych reglamentacją. Zawody prawnicze - nie cena jest barierą, tylko niechęć do korzystania z prawników” – dodają optymiści.

Całość badania będzie zaprezentowana podczas konferencji 28 czerwca 2012 roku  w Mamaison Hotel Le Regina, ul. Kościelna 12, Warszawa


Źródło: WK Indeks