Taki zbiór dokumentów zaproponował minister sprawiedliwości w projekcie rozporządzenia, które ma zacząć obowiązywać 28 marca (wraz z wejściem w życie noweli ustawy o ustroju sądów powszechnych). Zbiór (prowadzi go kierownik sekretariatu, w którym asystent wykonuje czynności) może być prowadzony w wersji elektronicznej. Krajowej Radzie Sądownictwa nie podoba się projekt rozporządzenia. Krytykuje go m.in. za brak wskazania osoby, która wybiera dokumenty do oceny, określenia ich minimalnej liczby (zamiast maksymalnej) oraz poświadczenia, że projekt został zaakceptowany przez sędziego.

Więcej>>>www.rp.pl,www.ms.gov.pl