Asystenci prokuratora to osoby wspierajace na codzień w pracy prokuratorów. Do kompetencji asystenta należy samodzielne wykonywanie czynności administracyjnych, związanych z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych (śledztw i dochodzeń) oraz z przygotowaniem kończących je decyzji. Osoba taka uprawniona jest także do wykonywania bieżących czynności nadzoru nad dochodzeniem prowadzonym przez policję. Projektowane zmiany w systemie wynagrodzeń asystentów prokuratorów mają wejść w życie 28 marca tego roku.

Więcej>>prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/590747,zarobki_asystentow_prokuratorow_beda_zalezec_od_ich_zadan.html