Egzaminy adwokackie i radcowskie miały się odbyć 24-27 marca br. Z powodu zagrożenia koronawirusem ministerstwo zdecydowało o ich przełożeniu - na kiedy? Na razie nie wiadomo. Podobnie ma być z konkursem na aplikację uzupełniającą sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wyznaczonym pierwotnie na 2 kwietnia 2020 roku.

 


Aplikanci sędziowscy zachowają prawo do stypendium 

W projekcie nowelizacji specustawy, do którego dotarło Prawo.pl, resort sprawiedliwości proponuje kilka rozwiązań poświęconych właśnie aplikantom. Adwokaci, którzy na co dzień zajmują się szkoleniami aplikantów podkreślają jednak, że te zmiany nie są wystarczające. 

Czytaj: Są projekty ustaw wprowadzających tarczę antykryzysową>>

Zgodnie z propozycją resortu aplikant aplikacji sędziowskiej, który zdał egzamin sędziowski w 2019 r. i dokonał wyboru wolnego stanowiska asesora sądowego, zachowuje prawo do pobierania przysługującego mu stypendium do dnia poprzedzającego dzień nawiązania stosunku służbowego na stanowisku asesora sądowego, jednak nie dłużej niż przez okres 7 miesięcy od dnia ukończenia aplikacji. 

Wypłaty stypendium należnego za miesiące poprzedzające dzień wejścia w życie niniejszego przepisu mają być dokonane w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu.

Resort uzasadnia to tym, że obecnie zgodnie z art. 41a ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury aplikanci pobierają stypendium do dnia poprzedzającego dzień nawiązania stosunku służbowego na stanowisku asesora sądowego albo asesora prokuratury, jednakże przez okres nie dłuższy, niż 4 miesiące od dnia ukończenia aplikacji. 

- Aplikanci aplikacji sędziowskiej egzaminowani w 2019 r., którzy oczekują na nawiązanie stosunku służbowego na stanowisku asesora sądowego, od końca stycznia 2020 r. pozostają bez środków do życia oraz bez ubezpieczenia zdrowotnego, a z powodu COVID-19 okres ten jeszcze może ulec wydłużeniu. Niezbędne jest zatem wyjątkowe wydłużenie okresu pobierania stypendium przez aplikantów tego rocznika o 3 miesiące - wskazano. 

Czytaj: Ministerstwo odwołuje egzaminy prawnicze>>

Nabór uzupełniający z miesięcznym wyprzedzeniem

Zapisano też, że nowy termin konkursu w ramach naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską może zostać ogłoszony z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca. Przy czym nieprzeprowadzenie tego konkursu do dnia 15 lipca 2020 r., jest równoznaczne z nieprzeprowadzeniem naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2020 r. 

- W takim przypadku kandydatowi, który zgłosił się do konkursu, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - na jego wniosek - zwraca uiszczoną opłatę za udział w konkursie - wskazano w projekcie. 

 


7 dni urlopu na przygotowanie do egzaminu

Z kolei aplikanci radcowscy i adwokaccy, którzy pracują i spełnili przesłanki udziału w egzaminie, będą mieli prawo do dodatkowego urlopu bezpłatnego, w wymiarze 7 dni kalendarzowych, na przygotowanie się do kolejnego terminu egzaminu adwokackiego albo radcowskiego. 

Tu wątpliwości ma jednak m.in. mec. Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej. 

- Skoro ustawa proponuje dodatkowy 7-dniowy termin urlopu bezpłatnego dla aplikantów, którym odwołano egzamin, to powinna również przewidywać przedłużenie terminu uprawnień aplikanta o czas odroczenia terminu egzaminu, o co Prezydium NRA zabiega - wskazuje. 

Adwokat Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wskazuję, że dodatkowy urlop jest niewątpliwie dobrym rozwiązaniem, ale powinien być płatny. Dostrzega też  istotny brak.  

- Nie dostrzeżono, że część aplikantów nie wykorzystało całości urlopu sprzed egzaminu, który miał się rozpocząć 24 marca. Wielu z nich tuż po uzyskaniu informacji o odwołaniu egzaminu wróciło do pracy a następnie do pracy zdalnej. A zatem czas dodatkowego urlopu winieni być powiększony także o ewentualnie niewykorzystany czas i powinno to znaleźć odzwierciedlenie w przepisach - mówi. 

I dodaje, że odrębną kwestią, jest ocena czy 7 dni dodatkowych wystarczy, bo to - wskazuje - zależeć powinno także od ostatecznej daty wyznaczonego egzaminu.

Ministerstwo z kolei przypomina, że zgodnie z Prawem o adwokaturze i ustawą o radcach prawnych, pracownikowi przysługuje prawo do urlopu płatnego w wysokości 80 proc., w wymiarze 30 dni kalendarzowych, na przygotowanie się do egzaminu. Z uprawnienia tego można skorzystać tylko raz.  

- W dniu ogłoszenia komunikatu o przesunięciu terminu egzaminów oraz opublikowania zarządzeń Ministra Sprawiedliwości znacząca część tych osób przebywała  na urlopach celem przygotowania się do egzaminów. W tak nagłej, zaskakującej i niezależnej od zdających sytuacji związanej z przesunięciem terminu egzaminów, uzasadnione jest wprowadzenie przepisu, który pozwoli im na przygotowanie się do egzaminów bezpośrednio przed terminem ich przeprowadzenia - wskazuje resort, uzasadniając dodatkowe 7 dni.