Jak infromuje wydawca, to pierwsza od ponad 15 lat aktualizacja praktycznego przewodnika po międzynarodowo uznanych standardach sprawiedliwego postępowania sądowego.
- Podręcznik sprawiedliwego procesu to podstawowa lektura dla wszystkich zmagających się z niesprawiedliwością - powiedziała Anna Kulikowska, menadżerka ds. programowych i edukacji praw człowieka Amnesty International Polska. - Dostarcza praktyczne porady w sytuacjach, w których prokuratorzy dopuszczają się nadużyć. W skrajnych przypadkach może także pomóc ujawnić prawdziwe, polityczne motywacje procesów. Nawet w najbardziej opresyjnych państwach, gdzie wymiar sprawiedliwości jest zaledwie marionetką w rękach polityków, ujawnianie nadużyć umożliwia sukces - dodaje.
Zgodnie z intencją autorów, podręcznik wykorzystywany ma być przez wiele osób oceniających uczciwość indywidualnych spraw karnych lub całego sądownictwa karnego, w tym:
-  Prawników i sędziów zajmujących się sprawami karnymi,
- Obserwatorów sądowych, ustawodawców i edukatorów praw człowieka,
- Osób monitorujących sytuację praw człowieka wspierających wysiłki na rzecz przywrócenia rządów prawa w złożonych sytuacjach po zakończeniu konfliktów zbrojnych.

Jak informuje AI, z podręcznika sprawiedliwego procesu korzystali także podczas procesów więźniowie polityczni - niczym z poradnika "zrób to sam". Albina Kurti aresztowano w Kosowie w 2007 roku podczas pokojowych demonstracji, które pomagał organizować. - Podręcznik sprawiedliwego procesu Amnesty pomógł mi rozpoznać polityczny wymiar mojej sprawy, a także uczył mnie, jak się bronić. Pomógł mi zdemaskować i przeciwstawić się niesprawiedliwości mojej sprawy - powiedział Albin Kurti, były więzień polityczny, przywódca partii VETËVENDOSJE (Samozaparcie) i poseł Zgromadzenia Kosowa.

Z informacji Amnetrsy International wynika, że, drugie wydanie podręcznika, opublikowane na prośbę czytelników. Jak twierdza jego autorzy, rzuca on nowe światło na znaczące zmiany, jakie zaszły w prawnym i politycznym kontekście na całym świecie. - Przyjęto wiele nowych standardów. Na przykład w sprawie kobiet pozbawionych przysługujących im wolności i prawa do pomocy prawnej. Odzwierciedla także rosnące przekonanie, że sprawiedliwość obejmuje także szacunek dla praw ofiar, a wiele praw dotyczących sprawiedliwego procesu obowiązuje zawsze i w każdym przypadku, nawet podczas stanów wyjątkowych czy konfliktów zbrojnych - czytamy w komunikacie ogłoszonym w związku z ukazaniem się publikacji.
- Procesy karne są papierkiem lakmusowym przestrzegania praw człowieka. Niezależnie od przestępstwa niesprawiedliwe procesy zaprzeczają sprawiedliwości wszystkich osób, których dotyczą: oskarżonego, ofiary i opinii publicznej - powiedziała Jill Heine, prawniczka międzynarodowego prawa praw człowieka i autorka Podręcznika sprawiedliwego procesu Amnesty International.

Pierwsze wydanie Podręcznika sprawiedliwego procesu miało miejsce w 1998 roku głównie w celu pomocy pracownikom i członkom Amnesty International.