Na ławie oskarżonych zasiądą również m.in. główna księgowa Sądu Apelacyjnego, b. zastępca dyr. Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, pracownicy krakowskiego SA oraz trzynastu przedstawicieli firm zewnętrznych współpracujących z tym sądem. Zarzucane oskarżonym przestępstwa zagrożone są karami do nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Czytaj: Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie zatrzymany przez CBA>>
 

250 tomów akt, 16 osób aresztowanych

Prokuratura podkreśla, że akt oskarżenia to efekt trzyletniej pracy powołanego zarządzeniem Prokuratora Krajowego do rozpoznania tej sprawy zespołu prokuratorów Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

W śledztwie stosowano tymczasowe aresztowanie wobec 16 osób. Dokonano zabezpieczeń majątkowych w kwocie 11 milionów zł na poczet między innymi naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. Zgromadzono obszerny materiał dowodowy, liczący ponad 250 tomów akt i załączonych dokumentów.

 


Zorganizowana grupa przestępcza?

Z informacji prokuratury wynika, że większości oskarżonych zarzuca się udział w okresie od 4 września 2011 roku do 26 października 2016 roku w zorganizowanej grupie przestępczej ( art. 258 par. 1 k.k.), kierowanej przez Andrzeja P. – byłego dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie ( art. 258 par. 3 k.k. ).
Według aktu oskarżenia, kilkanaście osób z tej grupy  dokonało przywłaszczania środków pieniężnych, przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie w łącznej kwocie prawie 35 milionów zł, stanowiącej mienie znacznej wartości (art. 284 par. 2 k.k. w zw. z art. 294 par. 1 k.k.).
Jak twierdzi prokuratura, członkowie grupy podejmowali również czynności ukierunkowane na udaremnienie lub znaczne utrudnienie ustalenia przestępnego źródła pochodzenia przywłaszczonych przez przedstawicieli firm zewnętrznych objętych aktem oskarżenia środków pieniężnych (pranie pieniędzy – art. 299 par. 1 i 5 k.k.) w kwocie ponad 16,5 miliona zł na szkodę Skarbu Państwa – Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Fikcyjne umowy i fałszywe rachunki

Według prokuratury, udział pracowników sądu w procederze przestępczym polegał na podpisywaniu fikcyjnych umów cywilno–prawnych na wykonanie usług z przedstawicielami firm zewnętrznych objętych aktem oskarżenia. Sprawcy także poświadczali  nieprawdę w rachunkach potwierdzających rzekomą realizację usług i przekazywali te dokumenty zamawiającym.
Śledczy twierdzą, że zawierane umowy miały charakter fikcyjny i w rzeczywistości nie były realizowane, bądź obejmowały zakres prac wykonanych przez te osoby w ramach obowiązków służbowych wynikających z zatrudnienia w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Przedstawiciele firm wypłacali pracownikom sądowym środki pieniężne, uprzednio przywłaszczone z Sądu.

Śledztwem objęto także wątek dotyczący ujawnionych nieprawidłowości w gospodarowaniu przekazanymi przez Skarb Państwa środkami pieniężnymi w Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej. Prokuratura twierdzi, że Marcin B. – były dyrektor CZdS IGB, działając wspólnie i w porozumieniu z Główną Księgową Sądu i innymi osobami, poprzez zawieranie fikcyjnych umów cywilno – prawnych w imieniu tej instytucji, przywłaszczył  środki pieniężne w łącznej kwocie prawie 87 tysięcy  zł.

Także oskarżenia o wręczanie łapówek

Według ustaleń śledztwa były dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie wielokrotnie osobiście lub za pośrednictwem innych oskarżonych udzielał osobom pełniącym funkcje publiczne korzyści majątkowych znacznej wartości w łącznej kwocie ponad 3 milionów 600 tysięcy zł. Wśród tych osób znaleźli się  m.in. były prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie,  były Zastępca Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie, były Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, dziewięciu byłych dyrektorów sądów apelacji krakowskiej i dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Osoby te usłyszały zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa (art. 228 § 3 k.k.). Zarzuty dokonania czynów z art. 229 par. 3 kk ogłoszono przedstawicielom firm zewnętrznych współpracujących z Sądem Apelacyjnym w Krakowie, jak i innym sprawcom, którzy udzielili korzyści majątkowej osobom pełniącym funkcje publiczne celem skłonienia jej do naruszenia przepisów prawa. W przypadku udzielenia przez sprawcę  korzyści majątkowej znacznej wartości były to czyny kwalifikowane z  art. 229 par. 4 kk. 

 


To kolejny akt oskarżenia ws. krakowskiego SA

Prokuratura przypomina, że jest to kolejny akt oskarżenia w sprawie działania na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie. 30 lipca 2018 r. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie w  skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko dziesięciu byłym dyrektorom sądów obszaru apelacji krakowskiej i wrocławskiej w tym : Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Sądu Okręgowego  w Tarnowie, Sądu Okręgowego w Kielcach, Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Sądu Okręgowego w  Krakowie, Sądu Rejonowego w  Zakopanem, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Sądu Rejonowego w Chrzanowie, Sądu Rejonowego w Olkuszu i  Sądu Rejonowego w Wadowicach.

Czytaj:  Ruszył proces b. dyrektorów sądów z apelacji krakowskiej i wrocławskiej>>

22 sierpnia 2017 roku Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował  do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi S. – byłemu prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Czytaj: CBA zatrzymało b. prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie>>