Podpis został złozony podczas seminarium Zespołu ds. Kanonu Architektury Prawa Przestrzennego RP w Warszawie.
W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele organizacji samorządu terytorialnego, przedstawiciele Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Architektów RP, Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Celem seminarium było uzgodnienie przez przedstawicieli samorządów adwokatów i architektów, a także stowarzyszeń urbanistów, inżynierów i techników komunikacji oraz organizacji samorządu terytorialnego wspólnych postulatów w zakresie planowania rozwoju na szczeblu krajowym i regionalnym. Dokonano również wstępnej oceny projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, który pod przewodnictwem prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego przygotowała Komisji Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego.
Adw. Andrzej Zwara (fot.) zaprezentował wstępną ocenę projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego w świetle propozycji projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, z 28 lutego 2014 r. przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, oraz postulatów zmian prawa inwestycyjno–budowlanego zgłaszanych w toku prac ww. Komisji, przez Naczelną Radę Adwokacką, Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i Unię Metropolii Polskich.
Więcej>>>