Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zorganizowała konferencję pt. "Rola adwokata w wymiarze sprawiedliwości”. Jej uczestnikami byli przede wszystkim członkowie palestry, ale także prokuratorzy i sędziowie.
Wszyscy dyskutanci zgodzili się, że w sądzie powinno obowiązywać partnerstwo między sędzią, adwokatem, radcą prawnym a prokuratorem. Jednak niekiedy adwokaci spotykają się z arogancją sędziów.

Współpraca nie wrogość
Partnerstwo to wynika między innymi z przestrzegania zasad etyki zawodowej.  Prokurator Okręgowy Warszawa-Praga Julita Turyk przytoczyła jeden z paragrafów tego zbioru: obowiązek uczciwości, honor, poczucie odpowiedzialności, zakaz dyskredytowania sędziów i współpraca z nimi, ale także ze stronami, lecz bez przekraczania granic poufałości.
- Nie może być atmosfery wrogości wobec adwokatów i nie ma mowy o innym układzie – wyjaśniała prokurator Tutyk. – Tyle, że problem jest, gdy zastanawiamy się jak egzekwować te zasady, zwłaszcza wobec młodych prokuratorów, którzy masowo trafiają do zawodu.
Adwokat Krzysztof Stępiński ocenił relacje między przedstawicielami zawodów prawniczych jako dramatyczną. Ten stan powinien być naprawiony przez wzajemny dialog i dyskusje na temat sytuacji.
- Prawdziwy dramat się zacznie, gdy nowe roczniki adwokatów i prokuratorów wejdą na rynek – zapowiada mec. Stępiński. – Absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nie będą przygotowani do wykonywania zawodu. Co więcej, poziom wiedzy i umiejętności aplikantów adwokackich także pikuje.
Z tą tezą nie zgodziła się sędzia Sądu Rejonowego Dorota Radlińska. Nie oceniła ona tak żle przygotowania młodzieży przez KSSiP w Krakowie.
- Absolwenci KSSiP to ludzie pracowici, interesujący się swoją pracą, etyczni – mówiła sędzia Radlińska. – Idealną sytuacją jest, gdy wszyscy na sali sądowej są przygotowani do sprawy, wtedy jest pełna kontradyktoryjność. Ale czasem sąd, przy milczącym prokuratorze i obrońcy, wyręcza ich, aby dojść do prawdy obiektywnej.   
Adwokaci zwracali uwagę na to, że bardzo rzadko prokuratorzy proszą o uniewinnienie, a także składają bezsensowne apelacje, gdy zebrany przez nich materiał jest bardzo słaby. Prokurator Turyk przyznała, że cofnięcie apelacji jest sprawą trudną, gdyż prokuratura to struktura podporządkowana hierarchicznie i prokuratorzy boją się krytyki przełożonych.
Adwokat Jacek Kondracki podkreślił, że poziom prokuratorów występujących przed Sądem Najwyższym i w sądach apelacyjnych jest dużo wyższy niż prokuratorów obecnych w sądach rejonowych. Do tej pory nie było takiej przepaści – zauważył adw. Kondracki.

Odpowiedzialność Adwokatury
Społeczna misja Adwokatury jest wpisana w wykonywanie zawodu adwokata, określona w ustawie Prawo o adwokaturze w art.1.
Adw. Michał Pietrzak,  przewodniczący Komisji Praw Człowieka NRA stwierdził, że przyjmowanie słabo opłacanych spraw z urzędu oraz działalność pro bono jest wyrazem tej szczególnej misji palestry. Współpraca z organizacjami pozarządowymi daje adwokatom doświadczenie i jednocześnie pozwala kształtować nowe standardy stosowania prawa.
Z kolei adw. Jakub Jacyna, sekretarz ORA podkreślił, że także art.17 Konstytucji zobowiązuje adwokatów do działań na rzecz społeczeństwa. Warto też zaznaczyć, ze adwokaci edukują bezpłatnie obywateli. Zdaniem adw. Jacyna należałoby uregulować sprawę pomocy prawnej dla ubogich, rozszerzyć wąski zakres przymusu adwokackiego, a także rozwiązać problem chorych umysłowo i spraw o ubezwłasnowolnienie.
- Adwokaci będą dobrze odbierani przez społeczeństwo, gdy adwokat nie będzie pomocnikiem przestępcy – powiedziała adw. Ewa Milewska-Celińska. – Wyrażamy swoje stanowisko w sprawie sędziego Tulei, czy w sprawie posłanki Sawickiej, gdyż chcemy by było stosowane prawo.
Teraz o adwokatach mówi się źle, a najlepiej adwokaci byli oceniani przez społeczeństwo w stanie wojennym, gdy pomagali bezpłatnie ludziom w kościele św. Marcina w Warszawie.