Projekt jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w 2010 roku stwierdził, że przepisy, które z powodów dyscyplinarnych przewidują dożywotnie usunięcie z samorządu zawodowego bez prawa do ubiegania się o ponowny wpis na listę, są niezgodne z konstytucją (wyrok TK z 18 października 2010 r., sygn. akt K 1/09). Sędziowie uznali, że przepisy pozbawiające prawników dożywotnio prawa do wykonywania zawodu są zbyt rygorystyczne.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna