Listy zwracają uwagę na wydarzenia zapoczątkowane 18 stycznia 2013 r., w wyniku których tureckie organy ścigania zastosowały przemoc wobec adwokatów. – Przeszukiwano ich kancelarie oraz prywatne lokale bez baczenia na wykonywany przez nich zawód oraz tajemnicę adwokacką. – czytamy w liście. Przedstawiciele polskiej Palestry tłumaczą, że „udział adwokata w postępowaniu sądowym, w tym karnym, w którym adwokat reprezentuje stronę nie może stanowić podstawy usprawiedliwiającej pozbawienie wolności adwokata”. Nie zgadzają się również, jakoby adwokat, broniący interesów jednostki, której prawa zostały zagrożone lub naruszone, mógł być traktowany jako opozycjonista. – Motywem jego działania jest chęć niesienia pomocy prawnej osobom, które same tej pomocy nie mogą sobie zapewnić. – przypominają polscy adwokaci.
Komisja Praw Człowieka NRA niejednokrotnie już reagowała w sytuacjach wzbudzających podejrzenie naruszenia demokratycznych praw jednostki oraz praw do wykonywania wolnego zawodu adwokata. W marcu 2012 roku apelowała także do ambasadora Republiki Turcji o reakcję na wydarzenia z 22 listopada 2011 r., kiedy to w wyniku zorganizowanej operacji aresztowano tureckich adwokatów, którzy reprezentowali uczestników procesów dotyczących praw człowieka..