Zorganizowana po raz czwarty przez Naczelną Radę Adwokacką akcja „Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich” spełniła oczekiwania społeczne. Z porad  adwokatów i aplikantów skorzystało około 13000 osób. Liczba udzielonych porad była większa, ponieważ często zdarzało się, że jedna osoba oczekuje pomocy dotyczącej kilku odrębnych problemów prawnych. Wprawdzie akcja zakończyła się formalnie o godzinie 15.00, jednak liczne kancelarie przedłużyły w niej udział, chcąc pomóc wszystkim oczekującym.

Największym zainteresowaniem odwiedzających kancelarie cieszyły się tym razem sprawy spadkowe. Istotna część udzielonych porad dotyczyła prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Adwokaci doradzali np. w sprawach sporów między spadkobiercami, podziału majątku po rozwodzie czy alimentów. Porady adwokatów dotyczyły też spraw lokalowych, w tym dotyczących mieszkań spółdzielczych. Zdarzały się pytania cudzoziemców, dotyczące legalizacji pobytu w Polsce. Do kancelarii zgłaszali się także studenci pytający m.in. o zasady rozliczeń finansowych z uczelniami. Pojawiły się ponadto pytania w tak skomplikowanych sprawach, jak roszczenia dotyczące tzw. mienia zabużańskiego czy skarg do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Sygnały napływające od adwokatów z całego kraju świadczą, że w zdecydowanej większości zgłosiły się do nich osoby niezamożne, rzeczywiście potrzebujące pomocy. Dzięki dobrej współpracy z mediami i nagłośnieniu akcji, osoby zasięgające porad przynosiły ze sobą dokumenty dotyczące przedstawianych problemów.

- Czwarta edycja naszej akcji cieszyła się dużym powodzeniem, co potwierdza, że jest społecznie potrzebna. Cieszę się, że oprócz adwokatów wzięło w niej udział także wielu aplikantów. Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom za ogromne zaangażowanie. Składam także podziękowania wszystkim mediom, które nagłośniły nasza akcję i tym samym miały swój udział w pomocy, jakiej udzieliliśmy – powiedział adw. Andrzej Michałowski, p.o. prezesa NRA.

W roku 2010 Adwokatura zorganizowała wyjątkowo dużo akcji społecznych o charakterze pro bono. Były to nie tylko dwa ogólnopolskie dni bezpłatnych porad (poprzedni zorganizowano 15 maja), ale także akcje będące odpowiedzią na dramatyczne wydarzenia, takie jak wiosenne i letnie powodzie, katastrofa smoleńska, wypadki autokaru pod Berlinem i busa pod Nowym Miastem.  – W ten sposób realizujemy adwokacką misję pomocy potrzebującym - podkreśliła adw. Monika Strus-Wołos, koordynator akcji.