Ekspertka twierdzi jednak, że wizerunek tworzy się nie przez kampanie, a częściej przez kontakty bezpośrednie z adwokatem, które mogą pozytywnie wpłynąć na odbiór adwokata. Jako dobre budowanie wizerunku wymienia też zaangażowanie w działania CSR oraz edukację dzieci i młodzieży.
Naczelna Rada Adwokacka zorganizowała niedawno specjalne spotkanie w tej sprawie z udziałem przedstawicieli wszystkich okręgowych izb adwokackich.
Z opinią ekspertki z Łodzi zgodziła się adw. Joanna Lazer z izby warszawskiej która przyznała, że wielkie znaczenie ma opanowanie przez adwokata umiejętności miękkich, które pomagają w relacjach z klientami. Jej zdaniem adwokaci powinni mieć jak najszersze szkolenia w tym zakresie.
Natomiast na pozytywny wpływ edukacji prawnej na wizerunek adwokatury wskazała adw. Anna Sikora z Bielska-Białej. Mówiła, że w izbie bielskiej praktykuje się pokazywanie na czym polega praca adwokata poprzez zapraszanie uczniów do kancelarii adwokackich. O roli edukacji mówiła też adw. Magdalena Nadgowska-Makarewicz z izby kieleckiej. Adwokaci kieleccy szkolą nie tyle z prawa, co z roli adwokata - mówiła.
Tymczasem warszawska izba stawia na internet. Adw. Michał Fertak, rzecznik prasowy ORA w Warszawie oraz Bartosz Narzalski, doradca wizerunkowy, przybliżyli kampanię izby warszawskiej. Wskazali, że rada skupiła się na przekazie internetowym, głównie na social mediach. Jak mówili, w ciągu trzech dni reklamę zobaczyło 200 tys. odbiorców. Za klucz do sukcesu uznali dobre pozycjonowanie treści w internecie.

  Dariusz Świecki
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych>>>

Tymczasem adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, zwrócił uwagę na negatywny wpływ na wizerunek adwokatury niektórych dyskusji, które odbywają się na grupach społecznościowych w internecie. Przypomniał, że niektóre z nic nierzadko zamieniają się we wzajemne obrażanie się. Przypomniał, że dyskusje te śledzą dziennikarze i mogą wyrobić sobie nienajlepszą opinię o środowisku.
W tym kontekście adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA i członek komisji ds. wizerunku zewnętrznego i ochrony prawnej przy NRA, wskazała, że ewentualna kampania wizerunkowa powinna być poprzedzona badaniami opinii publicznej, które pomogą wskazać najważniejszy cel kampanii oraz jej odbiorców. - Podobne badania powinny zostać przeprowadzone także po przeprowadzonej kampanii. Zastanowienia wymaga również kwestia, czy kampania powinna mieć wymiar centralny czy lokalny - mówiła.
Podczas konferencji mówiono też o znaczeniu relacji z mediami. Adw. Ewa Czerska, przedstawicielka ORA w Bydgoszczy zwróciła uwagę, że niewiele rad adwokackich ma rzecznika prasowego, który potrafi budować relację z mediami, co z kolei jest istotne w poprawie wizerunku w mediach.
Uczestnicy spotkania uznali, że kwestia kształtowania wizerunku i kierunku ewentualnych akcji wizerunkowych powinna być przedmiotem opracowywanej przez zespół pod kierunkiem adw. prof. Macieja Gutowskiego, dziekana ORA w Poznaniu, strategii działania organów Adwokatury na najbliższe lata, tak aby działania organów adwokatury w tej dziedzinie były spójne.