Głównym wydarzeniem w ramach jubileuszu była konferencja naukowa poświęcona historii adwokatury litewskiej (w tym roli prawników żydowskich) oraz obecnym problemom życia publicznego (m.in. pisowni nazw i nazwisk) na Litwie. Specjalne wystąpienie miał Vytautas Landzbergis, poseł do Parlamentu Europejskiego i pierwszy Marszałek Sejmu odrodzonej Litwy po rozpadzie Związku Radzieckiego.
Rozwój zawodu adwokata po odzyskania niepodległości przez Litwę był przedmiotem debaty z udziałem byłych prezesów adwokatury litewskiej. W kolejnych wystąpieniach poruszano zagadnienia związane z rolą adwokata w społeczeństwie obywatelskim, relacji między prawem i moralnością, stosunków Adwokatury ze światem akademickim oraz udziału adwokatów w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
Ważnym wydarzeniem była tez uroczystość na odbudowanym zamku Wielkich Książąt Litewskich – symbolu niepodległości państwa litewskiego. W jej trakcie udekorowano najbardziej zasłużonych adwokatów specjalnie ustanowionym orderem Adwokatury litewskiej.