Tytuły honorowe „Kryształowe serce radcy prawnego” zostały w tym roku przyznane po raz drugi, a może je otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który wyróżnia się bezinteresowną pomocą prawną m. in. na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów i związków wyznaniowych czy rodzin dotkniętych klęskami. Kandydatów zgłaszały okręgowe izby radców prawnych. Wyróżnienia zostały wręczone w Warszawie 29 stycznia br.

W tym roku wyróżnienia otrzymali:

Radca prawny Bogusław Biernat z OIRP Wałbrzych, który od 50 lat angażuje się w wiele działań społecznych, m. in. pomaga niepełnosprawnym,  świadczy nieodpłatną pomoc prawną, redaguje pisma i udziela porad niepełnosprawnym mieszkańcom. Jest członkiem   Stowarzyszenia Charytatywno – Opiekuńczego im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej w Świebodzicach udzielając porad prawnych

Radca prawny Krzysztof Dworakowski (OIRP Łódź), który udziela nieodpłatnej pomocy Fundacja Niechciane i Zapomniane – SOS dla zwierząt. Wspomaga także Towarzystwo Oświatowe Edukacja, które prowadzi w Łodzi szkoły społeczne: Wielokrotnie reprezentował zarząd Towarzystwa Oświatowego w kontaktach z wieloma instytucjami

Radca prawny Teresa Grzybowska (OIRP Kielce), która bierze czynny udział we wszystkich akcjach udzielania przez Okręgową  Izbę  Radców Prawnych w Kielcach bezpłatnej pomocy prawnej. Udziela także pomocy prawnej osobom zgłaszającymi  się do kieleckiej Izby. Aktualnie udziela pomocy prawnej w zawiłych sprawach  dwóm osobom w Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim. Sama ponosi koszty przejazdów.

Radca prawny Magdalena Konkolewska (OIRP Szczecin), która od kilku lat współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, gdzie udziela porad osobom „wykluczonym społecznie”. Niesie także bezinteresowną pomoc Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej. Udziela na zasadzie „pro bono” porad prawnych i konsultacji prawnych w prowadzonych przez Stowarzyszenie Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Centrum Wspierania Rodziny.

Radca Prawny Irena Kopiec (OIRP Lublin). Jej szczególnym zadaniem, który traktuje jako swoistą misję, jest niesienie pomocy najuboższym oraz osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji zdrowotnej.  Bardzo dużo czasu poświęca na rozpoznanie środowiska radcowskiego, często odwiedza samotnych radców prawnych, pomaga im sporządzać wnioski  do odpowiednich organów i instytucji. Jej pomoc dotyczy także najbliższych krewnych zmarłych radców prawnych, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej i osobistej.

Radca prawny Iwona Kusio-Szalak ( OIRP Warszawa), który aktywnie uczestniczy we wszystkich inicjatywach o charakterze pro publico bono prowadzonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Służy swym doświadczeniem oraz wiedzą  poprzez dyżury w Urzędach dzielnic Warszawa Mokotów oraz Warszawa Śródmieście. Bardzo mocno zaangażowała się w trakcie akcji „Niebieski parasol”. Regularnie udziela również bezpłatnych porad  podczas dyżurów w programie „Interwencja” TV Polsat.

Radca prawny Krzysztof Legun ( OIRP Koszalin), za to, że świadczy nieodpłatne usługi prawne dla Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Koszalinie. Udziela także bezpłatnych porad prawnych osobom fizycznym w Biurze Porad  Obywatelskich w Kołobrzegu a także m. in Stowarzyszeniu Dla osób z Chorobą Nowotworową „Victoria”, Katolickiej Inicjatywie Kulturalnej czy Stowarzyszeniu Osób Represjonowanych w stanie wojennym. Jest fundatorem Fundacji na rzecz Osób z Wadami Wymowy.

Aplikant radcowski Maciej Makula  z OIRP Katowice, który udziela bezpłatnych porad prawnych w Rudzkim  Stowarzyszeniu   Pomocy Ofiarom Przestępstw - Organizacja Pożytku  Publicznego. Wielokrotnie wyróżniany  za swoją działalność pro bono. Autor edukacyjnego programu „Mam naście lat- jestem świadomym obywatelem”. Współpracuje także z Komendą Miejską Policji w Rudzie Śląskiej w ramach organizowanych przez tę jednostkę działań dla ofiar przestępstw oraz akcji profilaktycznych dla dzieci i młodzieży

Radca prawny Stefania Roszczynialska – Muszyńska (OIRP Gdańsk) za bezinteresowną  pomoc prawną wszystkim członkom związków zawodowych: Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej oraz NSZZ „Solidarność”. Pomaga społecznie nie tylko w sprawach dotyczących działalności związkowej, ale także wszystkim, którzy zwracają się z problemami osobistymi.  Jej wiedzą pomogła w czasie przeprowadzanej restrukturyzacji Stoczni Remontowej „Nauta” SA obronić wiele miejsc pracy w trakcie zwolnień grupowych.

Radca prawny Lech Marek Skierczyński ( OIRP Rzeszów), który udziela bezpłatnie porad prawnych osobom  potrzebującym.  Wyróżniony został także za to, że po dwóch latach starań, we współpracy ze środowiskiem prawniczym Lwowa i przy wsparciu KRRP – doprowadził w 2008 do odrestaurowania grobowca prof. Juliusza Makarewicza. Organizuje turnusy  sanatoryjne rehabilitacyjno – lecznicze dla emerytów i rencistów radców prawnych. Jest pomysłodawcą i orędownikiem niesienia pomocy dla dzieci – sierot po zmarłych radcach prawnych w ramach fundacji radców prawnych  „Subsidio Ventre”.

Krajowa Rada Radców Prawnych przyznała także nagrodę specjalną prezesa dla wyróżniającej się w działalności pro bono okręgowej izby radców prawnych.  Otrzymała ją  Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu za uruchomienie i prowadzenie Poradni Prawnej. Udziela ona bezpłatnych porad prawnych osobom jej potrzebującym i znajdującym się w złej sytuacji materialnej. Wspiera także społeczność lokalną w akcjach charytatywnych, między innymi Fundację „Mam marzenie” i Uniwersytet III wieku.