Poprzez swoją strona internetową (www.dpjv.de) Stowarzyszenie pośredniczy w znajdywaniu praktyk dla absolwentów wydziałów prawa. Możemy tam również znaleźć wykaz prawników specjalizujących się w konkretnych dziedzinach prawa polskiego i niemieckiego.
Od 2000 roku Stowarzyszenie wydaje niemiecko-polskie czasopismo prawnicze: Deutsch-Polnische Juristenzeitschrift. Ten fachowy kwartalnik, wydawany w języku niemieckim, jest jednym z nielicznych tytułów dostarczających aktualnych informacji o rozwoju i zmianach w polskim systemie prawnym.
Upowszechnianie wiedzy na temat polskiego systemu prawnego nie jest jedynym celem działalności Stowarzyszenia. We współpracy ze Stowarzyszeniem powstały liczne przekłady niemieckich i polskich tekstów prawnych. Podobnie przedstawia się geneza, dostępnego w Internecie, fachowego słownika niemiecko-polskiego (www.slownik-polsko-niemiecki.eu/ oraz www.woerterbuch-deutsch-polnisch.de), który został zredagowany w oparciu o wiedzę ponad pięciuset członków Stowarzyszenia. Także pierwsza w Republice Federalnej niemiecko-polska szkoła prawa, utworzona przy Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, powstała z inicjatywy Stowarzyszenia. Ponadto Stowarzyszenie prowadzi intensywną współpracę naukową z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz uniwersytetami w Warszawie, Wrocławiu, Hamburgu i Osnabrück.
Stowarzyszenie rozpoczyna obchody 20-lecia swojego powstania konferencją zorganizowaną we współpracy z Uniwersytetem w Warszawie, Polsko-Niemiecko Izbą Handlową oraz Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie. Tematem spotkania będzie zagadnienie odpowiedzialności spółek kapitałowych w prawie polskim, niemieckim i europejskim. W konferencji wezmą udział naukowcy i prawnicy z obu krajów. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na stronę www.dpjv.de.